U sklopu DMK otvorena izložba ”Slikarstvo, a u k!“