Zagrebački plesni ansambl, 13. listopada od 19.30 sati, dvorana POU Slatina