Koncert “Cantus Ansambl” – svečano otvaranje festivala 6. listopada od 19.30 sati, dvorana POU Slatina