Gudački kvartet Sebastian, u okviru DMK, glazbom ispunio prostor župne crkve svetoga Josipa