DMK: Život Kelemenova opusa predstavljen na okruglom stolu u organizaciji Matice hrvatska Slatina